Dílna – Rozvoj komunikace u dítěte s opožděným vývojem řeči prostým v MŠ

Dílna – Rozvoj komunikace u dítěte s opožděným vývojem řeči prostým v MŠDefinice, příčiny, příznaky, důležitá odborná vyšetření při podezření na opožděný vývoj řeči. Příklady z logopedické praxe – diferenciální diagnostika. Přístup k dětem s opožděným vývojem řeči prostým. Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe. Pracovní dílna - metodická část pro pedagogy MŠ. Speciální pracovní listy a metodické postupy.

  • 8 vyučovacích hodin