Dítě s mutismem v MŠ a ZŠ

Dítě s mutismem v MŠ a ZŠ
  • Zásadní přístupy a opatření využívané u dítěte s mutismem v předškolním věku.
  • Metodické postupy a speciální hry pro logopedickou intervenci u dětí s mutismem v předškolním věku.
  • Prezentace kazuistik a rozbor zvolených postupů.