More about the author buy fake rolex. find more info https://rolexrolexwatches.icu/. see feelreplica. More information about replicaleap.com. hop over to this website montresdecopie. the newest uwielbiamreplike.pl. With Discount https://www.replicasuhr.de/. inexpensive richard mille replica watch. click here to find out more https://www.ban-watches.com/. see this website rolex replica. additional info fake rolex. Huge Discounts replica watches for sale in USA. 35% off https://www.informationwatches.com/. Resources replica omega watches. Welcome To www.musicbellross.com. shop businessfranckmuller. anchor https://www.richardmillebubba.com/. hop over to here replica watch wholesalers. look here https://www.insurancetagheuer.com/.

Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ

Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ

Terminologie, klasifikace, etiologie, symtomatologie, výskyt.

Specifika diagnózy vývojová dysfázie.

Pedagogové získají materiály pro individuální i skupinovou výchovně vzdělávací činnosti

(jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná slova, jednoslovné, dvojslovné, trojslovné věty, užití předložkových vazeb, zvratných zájmen, základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby). Na základě získaných poznatků budou schopni s dětmi cíleně pracovat.