Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ

Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ

Terminologie, klasifikace, etiologie, symtomatologie, výskyt.

Specifika diagnózy vývojová dysfázie.

Pedagogové získají materiály pro individuální i skupinovou výchovně vzdělávací činnosti

(jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná slova, jednoslovné, dvojslovné, trojslovné věty, užití předložkových vazeb, zvratných zájmen, základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby). Na základě získaných poznatků budou schopni s dětmi cíleně pracovat.