Logopedická prevence s OBRÁZKOVÝMI MAGNETY– rozvoj komunikačních schopností

Logopedická prevence s OBRÁZKOVÝMI MAGNETY– rozvoj komunikačních schopnostíKomunikační  schopnosti a jejich vývoj, stadia vývoje řeči. Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe. Praktické ukázky lekcí pro kolektivní logopedickou péči v MŠ. Speciální obrazový materiál. Baterie her pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace). Baterie her pro rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací obratnosti a komunikačních dovedností. 

  • 4 vyučovací hodiny