More about the author buy fake rolex. find more info https://rolexrolexwatches.icu/. see feelreplica. More information about replicaleap.com. hop over to this website montresdecopie. the newest uwielbiamreplike.pl. With Discount https://www.replicasuhr.de/. inexpensive richard mille replica watch. click here to find out more https://www.ban-watches.com/. see this website rolex replica. additional info fake rolex. Huge Discounts replica watches for sale in USA. 35% off https://www.informationwatches.com/. Resources replica omega watches. Welcome To www.musicbellross.com. shop businessfranckmuller. anchor https://www.richardmillebubba.com/. hop over to here replica watch wholesalers. look here https://www.insurancetagheuer.com/.

O nás

Jsme společnost, která se specializuje na školení pedagogů i široké veřejnosti,  nabízíme kurzy, přednášky a workshopy. Navazuje na projekty centra ERUDITO www.erudito.cz, které nabízí i ubytování, organizuje pravidelné vzdělávací semináře, sportovní soustředění, víkendové zájmové pobyty a to již od roku 2007.

Věříme, že práce na seberozvoji přináší ty nejcennější zkušenosti, bez ohledu na náš věk. Cesta vzdělávání je nekončící proces, díky kterému se stáváme lepší verzí nás samých. A právě to je poslání LIFE IN MOVE a našich vzdělávacích programů.

Co nabízíme?

E-SHOP

Dílna – Rozvoj komunikace u dítěte s opožděným vývojem řeči prostým v MŠ

WEBINÁŘ 
Akreditace MŠMT č.j.: MSMT - 251-5-74

Definice, příčiny, příznaky, důležitá odborná vyšetření při podezření na opožděný vývoj řeči
Příklady z logopedické praxe – diferenciální diagnostika. Přístup k dětem s opožděným vývojem řeči prostýmNejčastější chyby a omyly z logopedické praxePracovní dílna - metodická část pro pedagogy MŠSpeciální pracovní listy a metodické postupy.

  • 8 vyučovacích hodin
Cena: 0 Kč
ks
Logopedická prevence s OBRÁZKOVÝMI MAGNETY– rozvoj komunikačních schopností

WEBINÁŘ 
DIDAKTICKÁ POMŮCKA - OBRÁZKOVÉ MAGNETY V CENĚ.

Komunikační  schopnosti a jejich vývoj, stadia vývoje řeči. Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe. Praktické ukázky lekcí pro kolektivní logopedickou péči v MŠ. Speciální obrazový materiál. Baterie her pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace). Baterie her pro rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací obratnosti a komunikačních dovedností

  • 4 vyučovací hodiny
Cena: 0 Kč
ks
Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ

Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku - jazykové roviny.

Příklady z logopedické praxe.
Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe.

Pomůcky, počítačové programy a interaktivní tabule.

Narušená komunikační schopnost a její dělení.
8 vyučovacích hodin
Cena: 0 Kč
ks
Dítě s mutismem v MŠ a ZŠ

Definice, příčiny, formy, příznaky, diagnostika, diferenciální diagnostika, specifika, terapie, interdisciplinární spolupráce.
Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe – rizikové faktory se zaměřením na mutismus.

Předškolní vzdělávání dětí s mutismem.


8 vyučovacích hodin
Cena: 0 Kč
ks
Alternativní a augmentativní komunikace
PŘIPRAVUJEME
Cena: 0 Kč
ks
Rozvoj slovní zásoby a vyjadřovací obratnosti

Prevence vzniku poruch řeči a prevence vzniku čtenářských obtíží.
 

Pedagogové získají informace a materiály pro individuální i skupinovou logopedickou intervenci. Na základě získaných poznatků budou schopni s dětmi cíleně pracovat. V rámci pracovní dílny si osvojí konkrétní metodické postupy a hry v předškolním a mladším školním věku - dle zásady vývojovosti a se zaměřením na jednotlivé jazykové roviny (morfologicko - syntaktická, lexikálně - sémantická, foneticko – fonologická a pragmatická)
 


4 vyučovací hodiny
Cena: 0 Kč
ks
Dechová cvičení
Baterie her pro individuální i skupinovou práci.

Všetně pracovních listů a materiálů.
Cena: 0 Kč
ks

Napište nám